Vrienden
van de
OLC

Welkom bij de Odoorner Luchtvaart Club

De Odoorner Luchtvaart Club (OLC) is een modelvlieg­vereniging van ca. 70 leden die zich bezighouden met alle mogelijke vormen van de modelvliegsport. Wij hopen je met deze site op weg te helpen in deze mooie recreatieve sport. En je kunt natuurlijk altijd één van onze clubleden benaderen, mocht je nog vragen hebben!


NieuwsTrekking obligaties 2019
De obligatielening die in 2010 bedacht is voor de financiering van de bouw van ons clubgebouw is ondertussen alweer 9 jaar oud. Van de 200 obligaties zijn destijds ca. 140 obligaties uitgegeven. Jaarlijks worden 20 willekeurige obligatienummers uitgeloot. Houders van een obligatie die uitgeloot wordt kunnen in het betreffende jaar de obligatie verzilveren door deze in te leveren bij de penningmeester van de OLC.

Het bestuur van de OLC heeft het besluit genomen om alle resterende nummers die nog niet uitgeloot zijn allemaal betaalbaar te stellen. In onderstaand overzicht treft u dan ook de obligatienummers aan die in aanmerking komen voor aflossing.

Hoewel we weten dat hiermee afgeweken wordt van de oorspronkelijke regeling willen we de gelegenheid niet onbenut laten om aan iedereen die nog een obligatie heeft het verzoek te doen deze niet te verzilveren. Hierdoor hoeft de club geen aflossing te doen. Dit geld kan gebruikt worden voor aanschaf van nieuwe materialen die weggenomen zijn / beschadigd zijn naar aanleiding van de inbraak van afgelopen week.

Mocht je desondanks wel obligaties willen verzilveren dan kunnen deze tot uiterlijk 31 december 2019 ter uitbetaling aan de penningmeester worden aangeboden.

 
2019
Obligatienr.Obligatienr.Obligatienr.Obligatienr.
9 67 104 148
10 68 106 150
11 69 111 152
13 70 112 153
14 71 115 154
15 73 116 161
20 74 117 162
21 75 118 174
23 76 120 181
25 78 126 182
28 79 128 183
30 83 129 184
31 84 132 189
35 85 133 190
36 87 139 192
51 88 142 193
52 89 144 193
63 94 144 194
64 94 145 197
6495 146 198
66102 147 199
Agenda