Vrienden
van de
OLC

Lid worden?


Wil je lid worden van onze club? Dan is het goed om eerst eens een keer op het veld te komen kijken. Je kunt dan zelf zien wat modelvliegen is. Bovendien kan iemand van het bestuur of één van de instructeurs je stap voor stap uitleggen wat je allemaal nodig hebt aan apparatuur, welk toestel je het beste kunt nemen en wat voor motor je het beste bij het toestel aan kunt schaffen.
We vertellen je ook wat je verder nog nodig hebt en waar je om moet denken bij het bouwen of het in elkaar zetten van het toestel en aanverwante zaken. En we maken je wegwijs in de regels en afspraken die er binnen de OLC gelden. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat je met goed materiaal op het veld komt en dat je veel plezier kunt gaan beleven aan deze hobby.
Je krijgt dan ook een aanmeldingsformulier mee waarop de persoonlijke gegevens ingevuld kunnen worden en je kunt ook invullen of je gaat vliegen met een (electro)motortoestel, een helicopter of zweefvliegtuig. De contributie is inclusief het clublidmaatschap van de KNVvL en nieuwe leden betalen een éénmalig inschrijfgeld. Hieronder staan de bedragen aangegeven.

Download hier het inschrijfformulier

Contributie:
Per clubjaarVolwassenenJeugdleden
OLC contributie€ 100,00€ 50,00
KNVvL afd. contributie€ 18,50€ 9,25
KNVvL koepel contributie€ 32,00€ 16,00
Totaal€ 150,50€75,25

Voor de verschuldigde contributie bij inschrijving geldt het volgende:
Na 1 juli bedraagt de contributie 50% van het totaalbedrag excl. inschrijfgeld. Na 1 oktober hoeft er geen contributie betaald te worden voor het lopende jaar. Het inschrijfgeld van de OLC (volwassenen € 35,- / jeugd € 25,-) en de KNVvL basiscontributie (volwassenen € 12,50 / jeugd € 6,75) moet wel voldaan worden. 

En verder geldt het volgende:
De hoogte van de OLC contributie wordt ieder jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor leden die van meerdere, bij de KNVvL aangesloten, modelvliegclubs lid zijn, wordt de KNVvL-contributie bij de club met het laagste inschrijfnummer bij de KNVvL in rekening gebracht.
De contributie voor het volgende clubjaar moet voor 1 januari van dat jaar betaald zijn. Opzegging van lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende clubjaar schriftelijk bij de secretaris binnen te zijn.
Aanmelding of opzegging als lid van de OLC kan alleen schriftelijk via het secretariaat van de OLC.